Corporativa

Conegui la història d'una mútua asseguradora amb més de 100 anys i posi's en contacte amb nosaltres.

Corporativa

Corporativa

Agrupació es va fundar el 1902 per donar resposta a una situació de manca de protecció social en uns inicis del segle XX en què Espanya estava molt lluny del ritme de desenvolupament europeu i amb una assistència social i sanitària, per part dels poders públics, totalment inexistent. El seu objectiu social era "reunir una quantitat entre tots els seus individus cada vegada que es produeixi la defunció d'algun d'aquests, per lliurar-la a les persones properes del soci difunt".

Actualment, Agrupació és molt més que una companyia d'assegurances: és part del gran grup europeu que lidera l'entitat bancària Crédit Mutuel.

Gràcies a la unió d'Assurances du Crédit Mutuel i el RACC, Agrupació adquireix una nova dimensió com a companyia. Solvència, seguretat i vocació de creixement a través del servei a les persones són els eixos de l'Agrupació d'avui.

L'exigència d'un gran grup és màxima. Per això, la màxima qualitat és l'única resposta que Agrupació ofereix sempre als seus clients a través de les seves solucions asseguradores i de servei.

Compta amb la professionalitat i la dedicació de 450 treballadors, més de 700 assessors i mediadors i més de 36.000 professionals sanitaris i centres mèdics de referència, i ofereix la cobertura d'assegurances de previsió personal (Salut, Accidents, Decessos, Dependència, Vida, Estalvi i Pensions) i rams diversos (Llar, Automòbil, Comunitats, etc.), amb més de 325.000 assegurats i més de 388.000 pòlisses contractades.

Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, T. 43137, F. 63, S. 8, H B-423520. Ins. 10a. També consta inscrita en el Registre especial d'Entitats Asseguradoras de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-790.

La seu social està ubicada a la Carretera de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), i el seu Número d'Identificació Fiscal és A-65782807.